Att säkra SunnyTent på ett hårt underlag | SunnyTent

SunnyTent på ett hårt underlag

SunnyTent måste ankras i marken så att pooltältet stannar på plats när det är blåsigt. De inkluderade “förankringsdelarna” är avsedda att användas på mjukt underlag (gräs, konstgräs, sand, träbark etc.). SunnyTent kan emellertid också placeras på hårda underlag. Exakt hur detta fungerar varierar beroende på typ av hårt underlag.

Underlag med betongplattor/skivor/kullersten som (delvis) kan tas bort

Att placera gångjärnen

De två gångjärnen är de viktigaste delarna. De ungefär 40 cm långa gångjärnen måste kunna placeras säkert i marken. För att göra detta, ta bort en betongplatta/skiva från uteplatsen på de rätta (två eller fyra) ställena och slå gångjärnen ner i marken här (se manualen och instruktionsvideon för de andra instruktionerna).

Sätt fast de skruvbara tältpinnarna

Poolkupolen måste sättas fast i marken på åtminstone 6 platser. De inkluderade skruvbara tältpinnarna kan användas för detta. Ta bort en betongplatta/skiva från uteplatsen på de rätta ställena och förankra de skruvbara tältpinnarna här, i marken. När de skruvbara tältpinnarna har förankrats kan du självklart fylla hålen med en halv betongplatta/skiva, grus eller sand.

Beakta särskilt med ett tätt/högt hårt underlag

Om du har tjocka/höga betongplattor/skivor kanske tältpinnarna inte får tillräckligt fäste i marken (eftersom de delvis är i ett vakuum, då tältets bottenkant är ovanpå golvunderlaget). Kontrollera/testa detta försiktigt. Om de inte har tillräckligt fäste kan du ersätta dessa skruvbara tältpinnar med förlängda skruvbara tältpinnar (se vår webbutik). Du kan också använda en metallpinne eller -stav för detta som du kan gräva djupt ner i marken (lutandes, för att ha tillräcklig styrka). Böj en kurva på toppen av pinnen/staven så att den hakar fast runt tältstången, och så att den inte blir ett vasst utstickande objekt som kan skada dig (fötter/skenben). Dessvärre kan garantin sluta gälla om du inte arbetar med material levererade av oss. Så kontrollera alltid detta med vår kundtjänst.

Skikt av träd, betong eller betongplattor/skivor som inte kan tas bort

Om du har ett hårt underlag som inte kan tas loss, såsom trä eller betong, kan du montera SunnyTent med vår sats för hårt underlag. Denna kan också användas på betongplattor/skivor som är väl förankrade eller extremt tunga. Fäst dock aldrig SunnyTent till betongplattor/skivor som kan lyftas bort från uteplatsen med eller utan stor kraft (vind).

Använd satsen för hårt underlag

Som tidigare nämnts är gångjärnen och de skruvbara pinnarna de viktigaste förankringsdelarna. Om du inte kan göra en öppning för dessa i skiktet kommer du inte kunna använda dessa. För att montera SunnyTent kan du köpa den speciella satsen för hårt underlag från vår webbutik. Detta kommer att garantera att din SunnyTent är ordentligt säkrad så att den inte blåser bort. Om du väljer att fästa SunnyTent på annat sätt kan garantin bli ogiltig.

Tips för att förhindra slitage på tältmaterialet

SunnyTent går upp och ner på grund av vinden. Eftersom belagda underlag alltid är något grova, kan de orsaka långsamt slitage på tältets bottenkant (eftersom den skaver mot marken). Om du använder vår sats för hårt underlag kommer detta problem inte att uppstå på ett jämnt underlag. Denna sats innehåller skumgummidiskar som håller SunnyTents bottenkant något över/bort från marken. Om underlaget inte är jämnt kan skada uppstå.

För att skydda bottenkanten finns det flertalet alternativ (inte inkluderade):

  • Skär en stel, tunn vattenslang längs hela dess längd och “klicka” den runt bottenkanten på SunnyTent. Detta är den enklaste, vackraste och renaste lösningen.
  • Som ett alternativ till vattenslangen kan du använda isoleringsmaterial av skumgummi avsett för rör (som används för isolering av värmerör). En liten nackdel med detta är att detta material absorberar vatten och smuts, vilket inte är fallet när man använder en vattenslang.
  • Ett tredje alternativ: Lägg konstgräs (matta), en tjock presenning eller annat mjukt material mellan den hårda ytan och SunnyTents botten.

Har du några frågor?

Vår kundtjänst hjälper gärna till.

Voorraad alert Vi kommer att informera dig när produkten kommer i lager. Lämna din giltiga e-postadress nedan.