Riktlinjer för fotografier

För att hjälpa oss hantera din fråga eller ditt klagomål, vänligen skicka följande foton av ditt SunnyTent.

  1. Foton på båda sidor (se exempel 1)
  2. Detaljerade foton på alla gångjärn (se exempel 2)

När du tar bilderna, vänligen uppmärksamma följande aspekter

  • Fotona på sidorna måste visa hela, stängda SunnyTent och gångjärnen måste vara tydligt synliga (se exempel 1).
  • Se till att bilderna inte är större än 2 MB för att säkerställa att de kan skickas per mejl.
  • Lägg till några ytterligare detaljerade bilder om du har en fråga eller ett klagomål om någon specifik del.
Exempel 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel 2.