Manual SunnyTent Runt storlek XL

Montering

SunnyTent Runt XL kan lätt sättas upp av två personer. Detta tar ungefär två timmar. Fint och snabbt. Innan du börjar, titta först på hela monteringsvideon. Du kan använda den skriftliga manualen som referens. Läs också noggrant användarmanualen, säkerhetsföreskrifterna och garantivillkoren innan du använder SunnyTent – garantin gäller inte vid felaktigt användande! Du kan hitta all information nedan.

Montering på hårt underlag

Videon och manualen utgår från montering av SunnyTent på ett mjukt underlag (gräs). Om du vill placera din SunnyTent på ett hårt underlag, behöver du ett sats för hårt underlag (tillgängligt i vår webbutik). Det finns en separat manual för denna sats.

SunnyTent utvecklas konstant

Detta är anledningen till att ditt SunnyTent kan avvika något från vad som visas i manualen och/eller videon. Därför kan inga rättigheter härledas från manualen och videon.