Manual Sats för hårt underlag | SunnyTent

Manual Sats för hårt underlag

Installation av SunnyTent

Montering

Denna sats kan användas för att montera SunnyTent på ett hårt underlag såsom sten, brickor, trä och betong. Monteringstiden är ungefär 30 minuter.

SunnyTent utvecklas konstant

Detta är anledningen till att ditt SunnyTent kan avvika något från vad som visas i manualen och/eller videon. Därför kan inga rättigheter härledas från manualen och videon.

Voorraad alert Vi kommer att informera dig när produkten kommer i lager. Lämna din giltiga e-postadress nedan.