Friskrivningsklausul

Trots våra ansträngningar kan vi inte garantera att informationen på vår hemsida är felfri, fullständig och/eller uppdaterad. Därför kan du inte härleda några rättigheter från informationen på vår hemsida. Vi är inte heller ansvariga för skador som orsakats av oriktigheter och/eller förlegad information.

Ändrade material/produkter

Exempelvis kan våra material/produkter ha förändrats något jämfört med materialen/produkterna som visas (på foton och i videor). Detta är för det mesta ett resultat av vår strävan att kontinuerligt förbättra våra produkter. I den utsträckning avvikande material/produkter visas förpliktar detta inte oss att leverera dessa.